Watse ANC Inploffing?? William Gumede sit die pot behoorlik mis !


Watse ANC Inploffing ?? – William Gumede sit die pot heeltemal mis!!

 

William Gumede in die Rapport van Desember 23, 2012 onder opgesprekke, soos oorvertaaal in my moedersmelk Afrikaans in sy samevatting van die afgelope ANC Konferense te Mangaung, sien die herverkiesing van President Zuma as potensieel die begin van die keldering van die ANC deur wat hy beskryf as moontlike in-ploffing.

Gumede ter stawing van sy siening maak n paar interresante gevolgtrekkinge: Sy vertrekpunt vir hierdie onvoldoende gevolgtrekking is wat hy noem “Boonop blyk dit die gemiddelde afgevaardigde word nie deur die moed van sy oortuiging gelei nie maar eerder deur beloftes van begunstiging- iets wat weerhou sou word van diegene wat dit waag om hul kruisie nie vir Zuma te trek nie.”

Hierdie aantuiging is uit die staanspoor van alle waarheid ontbloot, en noodwendig n analise in leemte van bewys. Die feit is die ANC het nogaltyd verkiesings gehad, waarin leiers verkies was op die demokratiese proses van nominasies en benoemdes onderle deur n diepe en oortuigende demokrasie as organisasie onderbou.

Dit wil se, streke en provinsies verteenwoordigend in grondvloer takke staan heel voor in mag van leierskap-verkiesings. Dit is juis die takke wat besluit natuurlik het enigeen in die ANC die reg of stemgeregtigde takke te werf vir hul visioen (iets wat Kgalema Motlanthe nie gedoen het nie, maar aanvaar het dit sal hom deur dra). Hierdie ANC grondvloer takke vaardig Konferensie gangers af wie n mandaat nie in hul eie kapasiteit het nie maar juis in die tak waarvolgens hulle moet stem. Dit kan dan juis nie waar wees dat ANC Konferensie afgevaardigdes op hulle eie besluit vir wie om te stem nie wanneer hul die hart en gemoed van die tak moet uitdra nie.

Gumede blykbaar verkies as analis om nie die proses te erken nie, tweedens hy verkies om aan geheuverlies te lei in die opsig. Om dan juis te glo almal of te wel die 4000 en meer afgevaardigdes is almal gekoop met n belofte van begunstiging, is juis n arbitrere en leke ongegronde afleiding wat n sogenaamde kenner soos Gumede glad nie mag aflei nie. Dit is uiters lae aantuiging en betwis alle verkiesings in die ANC se geskiedenis van 100 jaar.

Tweedens, Gumede beweer dat juis hierdie beloftes van begunstiging die Zuma leierskap met betrekking die ANC Alliansie n balanstoertjie voor spel om COSATU en die SAKP gelukkig te hou. Dit is duidelik dat Gumede weereens blindelingse gevolgtrekkinge maak wat hy juis nie kan staaf nie. Eerstens hy verkies om beide die 2010 NGC en Mangaung Politieke verslae te misken asook die Organisasie verslag van die Sekretaris Generaal nie te lees nie. Beide hierdie verslae is duidelik en rondborstig rondom n betreuring van die rol wat COSATU in sekere opsigte aangeneem het as n tipe van opposisie. Die verslae gaan verder en is duidelik dat die ANC hom nie laat intimideer deur enige Alliansie vennoot wie populer wil wees ten koste van die ANC.

Die SAKP is vergenoegd in hul rol in die Alliansie, n rol wat noodwendig uit n geskiedenis-verstaan duidelik minder fokus op getalle maar beleidsinvloed. Die SAKPhet gedurende die Zuma termyn altyd gefokus op beleids aspekte wyl dit Die ANC leierskap heelhartig ondersteun het.

Weereens skroom ek nie om Gumede se analise as n ‘badkamer analiese’ af te maak nie want dit is naak in stawing. Leeg in geskiedenis vertolking en beswaarlik wetenskaplik in onderbou.

Gumede glo derdens dat diegene wie nie in by die 53ste ANC Konferensie was naamlik verteenwoordigend van die drie provinsies, Limpopo, Noordwes en die Wes- Kaap n posisie behou om die rug op die ANC te keer betekende potensieel ander party te vorm soos COPE.

Wel die probleem met die afleiding is dat dit hy hierdie paar lede in n waansin van grootmeerdersheid posisie plaas sonder enige regmatige grond. Vir Gumede se kennis wil ek vra vanwaar die sterk oortuiging dat so n klein groepie die barometer van politieke toekoms in die ANC voorspel? Lede sluit by ANC vrywillig aan en kan enige oomblik die lidmaatskap opse. Ook deurgaans was daar nogaltyd lede wie nie die organisasie se leiding aanvaar nie, maar sulke lede het nogaltyd die opsie van vertrek gehad. Dit is net absurd om te wil aanvoer dat hierdie omgekrapte lede die barometer van n ANC inploffing kan wees.

As die ANC by Polokwane die begin van n COPE kon oorleef toe sommige oortuig was Mbeki (40%)  moes aanbly wat sal enige analis of opinie houer nou oortuig dat die 75% en meer bewys van onomwonde vertroue in leierskap juis betwis moet word? Dit blyk vir my ‘snaphot’analise te wees, waarin Polokwane as maksmimum simbool voorgehou word.

Gumede se afleiding oor hoe groot die skade van so n groep kan wees is uiters doem-profeties of in tipies GW Bush “fear rhetoric” (angs-retoriek) gegrond waarin vrees die onderleg is van n bepaalde oortuiging. Lede wie nie die ANC se 53ste Konferensie erken nie kan probeer om hulle griewe te addreseer op verskillende vlakke maar sal nooit die 100 jare oue party se verkiesing kan tot niet verklaar nie.

Gumede in sy laaste aantuiging glo “Omdat (volgens HOM) die ANC se nasionale Konferensie nie meer n betroubare barometer van gewone ANC lede se gevoelens is nie, is algemene verkiesings die enigste plek Waar mense dit kry”

Hierdie mondvol naakte konklusies is betreurenswaardig juis omdat dit blyk asof William Gumede alreeds die ANC die stryd aan wil se deur mense te mobiliseer met n blatante leuen bloot dat hy kan se hy het dit voorspel.

Die afgevaardigdes by die laaste ANC Konferensie verteenwoordig die voetsool lede, op ANC Tak vlak – geen organisasie meer as die ANC het so n sool-vlak rekord nie en om dit te ontken is n bewys van propaganda analise. Gumede moet tog vir ons almal in vertroue neem en se wat is die bewys dat die ANC Konferensie nie meer die barometer is van gewone ANC lede se gevoelens nie, asook wanneer presies dit so geword het. Hy beklemtoon hierdie onwaarheid van meervoudige ANC, wat nerens straks bewys kan word nie.

Ter slotte, ek dink baie analiste en opinie houers het hulle vir n lank tyd laat lei deur n ongegronde oortuiging dat Mangaung so n bloedbad sou wees waarin die huidige leierskap vernederend ontse sou word want die sentiment van media onder andere het dit alreeds so bepaal.

Toe Mangaung die teenoorgestelde bewys sit hulle almal met eier op hulle gesigte nou vergryp hulle alweer in die betwisting en oneweredigde, ongegronde afleidings van hulle persoonlike gemoed as dit wat by die ANC lede spook bloot om vrees oral te betuig.

Mangaung het bewys die ANC is n uiters demokratiese organisasie en party. Mangaung het bewys die ANC respekteer die Konstitusionele Hof en sy uistprake. Mangaung het bewys dat ANC lede en afgevaardigdes hul nie laat mislei deur analiste, doemprofete, n belustigde media of enige ander invloed maar die wil van ANC Takke betrokke by hul gemeenskappe en noodwendig eerbaar verteenwoordig as die groep wie nou eintlik die eintlike laaste se het.

Die afgelope 53ste ANC Konferensie laat die ANC veel sterker in oortuiging, gemoed en persoonlike eerlikheid. Die Konferensie het opspraakwekkende besluite geneem en enige waardige analis, sal hierdie aspekte wil noukeurig onder loep neem.

Enige analis sy sout werd sou wou deel met dit in plaas van die oordrewe buitemuurse akitiwiteite waarmee Gumede soos gewoonlik homself mee besig.

Asseblief William lig bietjie jou gedagtegang en deel met die belangrike insiggewende aspekte van nasionalisering, organisatoriese ongedisplineerde gedrag van lede wat by hierdie konferensie die nekslag toegedien is.

Meer nog skryf onomwonde oor die nuwe kodes van etiek vir leierskap, praat van die nasionale plan die eerste keer in ons land se geskiedenis is daar n plan nie vir n bepaalde ras groep nie maar vir al 51 miljoen Suid Afrikaners.

Daar is so baie om te analiseer, en jy verkies om inploffings te sien waar ons almal selfs sommige stoere ANC vyande hoop sien. A nee a!!

Biskop Clyde N. S. Ramalaine

Analis, skrywer digter.

 

 

Advertisements

2 comments on “Watse ANC Inploffing?? William Gumede sit die pot behoorlik mis !

  1. Aldrick says:

    I fully agree his ambiguity has no end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s