Ter Respons aan Rhoda Kadalie opinie omtrent ANC 100Jaar Feesvieringe!


Ter respons van Rhoda Kadalie, se eensydige opinie rondom die ANC feesvieringe

 

Daar skort duidelik fout met sommige van ons sogenaamde kenners, dit raak al hoe minder moeilik om die lyne van polarisasie te sien. Ons kenners veral ‘swart’ kenners word al hoe meer vestrengel in n web van vergruisde liberal denke en tendense.

 

So sou Rhoda Kadalie as kenner onomwonde vandag in die Rapport verklaar dat die ANC as organisasie niks het om te vier. Sy ontsien nie eers die eeufees jaar en kan blykbaar niks in die ryk geskiedenis van n organisasie vind.

 

Dit is dan juis uiters betreurenswardig dat Kadalie met haar sogenaamde ryp ervaring juis so kleinlik te werke gaan met die besonderse aangeleentheid.

 

Ek wil my amper verstout deur te se, dit wil soms voorkom asof mense soos Kadalie vir n bepaalde groep mense skryf om juis hul andersheid te bewys van dit wat noodwendig as aaklig en oneerbaar gewys word as ANC karakter.

 

Wat hiermee verlore gaan is die onbetwyfelde werklikheid dat vandag hier in Mangaung n instansie, n organisasie en n institusie vereer word, veral in Afrika waar institusies dikwels nie die ouderdom behaal nie. Tereg het die Sekretaris Generaal van die Verenigde Nasies, Ban Ki Moon in sy gelukwense gese dat die ANC is nie net n Afrika organisasie maar n wereldwye organisasie and institusie wat n voorbeeld vir die ganse wereld is, dit terwyl n geleerde Kenner sips Kadalie Ons wil laat verstaan die ANC het niks om te vier. Daar moet kwansuis fout wees dat die wereld ons beter eer gee as wat ons self gun.

 

Kadalie gebruik dan juis n holrug geryde inligtingswet media-betreuring as haar oorkoepelende vertrekpunt om haar eensydige en dwarskrop diskoers te deel met Rapport nuus lesers. Nie net is die media debaat haar argument nie maar sy verwys na n senior lid van die ANC naamlik Trevor Manual. Sy kap na hom as n eerbare mense wat klaarblyklik ondersteunend van die inligtingswet is. So wil sy te kenne gee Manual as eeerbare mens (wat haar barometer is vir die eerbaarheids toets bly onbekend) in vertwyfeling geplaas word deur sy ondersteuning van die huidige inligtigswet.  Selfs dit by uitstek gese is n eng perspektief.

 

Sy weier om te deel met die aspekte wat juis aangepas is rondom die wet, die wet insy huidge vorm, is strate beter as die wat eertydse Minister Ronnie Kasrils (n huidige verdwaalde kampvegter teen die huidgie inligstingswet). So ook kan sie nie vir ons onomwonde se hoe belangrik die aspek juis vir jan alleman is nie. Dit alhoewel is n debaat vir n ander geleentheid

 

Dit word dan belangrik om te vra waarom n Kadalie en andere so eensydig te werke gaan oor ons gevlekte geskiedenis ? Miskien nog meer belangrik is tot wie se verjuiging hierdie “analise” gedoen word. Daar bestaan nou nou nie meer twyfel diskoers in Suid Afrika na apartheid het n wending ingeslaan waar sommige oortuig is dat opposisie teen die ANC is n bewys van skranderheid, intelligensie, onafhanklikheid en objektiwiteit.

 

In n vorige skrywe in my boek ” Through the Prism of My Soul” betreur ek juis die in my artikel onde die titel ” The Crises of the Native intellectual in Post Apartheid context” vertaal in Afrikaans “n Krises van die Inboorling Intelektuel”dat die liberale elitists vandag diskoers gekaap het in die naam van die massas.

 

Vir Kadalie om niks te sien ter verjuiging van die 100 jaar van n instansie soos die ANC, is juis hierdie eensydige, miskenning van ons geskiedenis. Haar opinie se vir ons ons was beter af onder apartheid. Dit is daarom betreurenswardig dat n Kadalie wie ongetwyfeld selfs bevoordeel is deur die huidige ANC bestel, hetsy of dit akademies, ekonomies of in geleentheid vorm verstaan kan word. Ek vrees geen teen argument om te kenne te gee dat Kadalie bevoordeel is deur die bevryding van ons land en mense,daarmee se ek nie sy het haar bekwaam nie, maar sy het inderdaad baat gevind in vele instansies as gevolg van die ANC begeleide vryheids geveg tot in n konstitusionele demokrasie.

 

Ter slotte, Kadalie kan daarom gerus ophou om n moraliteits hoe grond te wil eien deur die ANC die vyand van die massas te wil maak. Dit is uiters kleinlik van n Kadalie om juis op so n groot dag te wil te kenne gee die ANC het niks om te vier na n 100 jaar se bestaan.

 

Ook lei dit my om gemaklik te aanvaar dat Kadalie die valse idee van opposisie politieke partye as waaragtige en enigste werklike beskermheer van demokrasie, mense regte vir die massas nieteenstaande die  onbetwisbare feit dat  die massas geen party met n meerderheid vertrou het nie behalwe die ANC. Die illogika word in grootmaat deur liberale ‘elitists’ gedeel as hulle ruimlik diskoers bepaal en toon aangee.

 

So Rhoda Kadalie, ons het baie om ons oor te verjuig vandag en nie jou pessimisme en misnoee gebaseerd op eensydigheid sal vandag ons gees blus nie, want ons het vergekom. Ja die werk is kolosaal en uitdagend maar ons staan vir n oomblik stil om God te dank vir die unieke moment. Gun ons die oomblik van terugblik  om ons skerper te maak om weer more hard te werk aan die idiaal van n  “beter lewe” vir almal.

 

Biskop Clyde N. Ramalaine

Advertisements

One comment on “Ter Respons aan Rhoda Kadalie opinie omtrent ANC 100Jaar Feesvieringe!

  1. Llewellyn says:

    Ek lees nou lankal nie meer Rhoda se artikels nie, juis vanwee die hiper-negatiewe aard daarvan. Sy het beslis een snaar gekry en tokkel daarop voort, sonder om vir ons te help om vorentoe te beweeg, en terselfdertyd hoop te skep uit die vele moontlikhede en mooi dinge in ons land.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s