Versoening n eensydige lot van Afrikane – waarin Afrikaners net wil baat vind!


Versoening n eensydige lot en onderskryf net deur Afrikane:
– Afrikane betaal vir dit wat Afrkaners as hulle geboortereg wil eien –

Die De Klerk stigting se woordvoerder Dave Steward het by navraag gese dit was nie goeie jaar vir versoening nie. Hy noem onder andere die Malema vrees besweringe, die hof uitspraak van n Regter Lamont rondom die nou verbane vryheidslied ‘dubhula I bhunu’ as kardinale aspekte ter stawing van sy konklusie.

Ek wil met Steward saam stem dat dit nie goeie jaar vir versoening was nie maar vanuit n totaal teenoorgestelde hoek.

Daar kan nou nie meer geargumenteer word dat versoening in Suid Afrika die skuldlas en onderskrywing van die swart masses is nie. Versoening in n groeiende groep denkende Suid Afrikaners skei duidelike geskoeide lyne verwesenlik op essensiele ras onderbou en basis. As Steward vandag te kenne gee dat versoening nie n goeie jaar beleef het dan moet dit eerder gevra word, versoening in die gesigsveld van wie ? Versoening soos deur wie vertolk ? Meer nog versoening met wat as barometer ?

Dit is my oortuiging dat as Nelson Mandela Suid Afrikaners ‘verenig’ het soos baie klaarblyklik vir eie selfsugtige en baatsugtige maniere ons wil laat glo, dan moes n Malema dwaasheid te al ons bewus maak van die slagate van die romantisering van die versoening.

Dit sou benadruk deur te wys hoe Suid Afrikaners n uiters gepolariseerde nasie is wie n eenheid het wat vir Afrikaners baat, hetsy op land eienaarskap of die bree ekonomie.

Kenners is dit lank eens dat die Afrikaners deurgaans met spek en eiers in die spreukwoordelike ontbyt wil wegkom. Afrikaners het gemaksugtig geword met versoening wat n Mandela volgens hulle held vir hulle klaarblyklik bewerkstellig het. Afrikaners wil nie praat oor die kwelpunte van grond, n wanbalans van ekonomie eienaarskap, legitieme eis van vergoeding, n transformasie van die regstelsel en die opskorting van eienaarskap van land as eindom sonder vergoeding. Afrikaners wil nie deel met die nalatingskap van apartheid soos ervaar as n pyn vir Afrikane.

Afrikaners wil die konstitusie as heilig behou laat bly in my boeke vir onheilige redes. Afrikaners wil niks verantwoordelikheid neem vir die geskiedenis van apartheid met n lewenslange nagevolg van absolute akute wanbalans ervaar in ekonomiese welvaart, ekwivalente menswaardigheid.

Daarteenoor moet Afrikane telkemale die spreukwoordelike tjek onderteken vir die versoening waarin Afrikaners net wil baat vind.

Dit was beslis nie n goeie jaar vir versoening as n mens die Bees Roux saak vergelyk met die Robert McBride saak se uitslag. Roux het man nee n polisie beampte bedood met sy kaalhande. Hy sou uiteiundelik wegkom met n boete van R750,000.00 as deel van n bedingde restorerende regspakket. Daarteenoor is dit maklik om te se, McBride is tronkstraf toegedien nie vir dronkbestuur maar wel as die Magoo Bomber, die veraltyd beeld vir Afrikaners.

Die Waterkloof 2 Moordenaars van n hawelose onbeholpe man en die aanranders van nog n slagoffer word deur n Hanti Otto joernalis van die Burger geprys in tuiskoms. Scott Crossley het ook baie lig afgekom nadat hy Afrikane lewe vir Leeu-kos, gevoer het. Die werklikheid sal daartoe wys dat n wit lewe kwansuis meer werd is as die van swart lewe, want in Suid Afrika kan jy n swart lewe aan bakkie sleep op n grondpad en wegstap met n ligte vonnis, in suid afrika kan jy swart lewe met wit olieverf bykom vir diefstal, en ten soyte van die onbekende skade berokken kan n R500 boet betaal. In suid afrika kan jy swart lew vir n dier beskou en daarop skiet en n einde maak aan so n lewe en in n hof se, ek het my misgis. Ja in Suid Afrika kan jy swart lewens in n wasgoed masjien plaas en hulle bedood en wegstap met n wanbalans in vonnis oplegging, maar in Suid Afrika mag n wit lewe nie bedood word nie, want dit is heilig.

Versoening is n klug as dit by uitstek die werk en verantwoordelikheid van een groep is. Afrikane is moeg om vir die goedkoop versoening te betaal terwyl Afrikaners elke wetsontwerp wil bevraagteken, elke wet wil toets aan die hand van n konstitutisie wat juis lank nie meer moet voorrang geniet as aanbiddingswaardig nie. Dieselfde konstitiesie wie Afrikaners vir onheilige redes aanbiddingswaardig vind.

Versoening is goedkoop as dit n apartheid ekonomie en land verdeling onverhoed benadruk. Versoening kan nie Afrikaners n eie unieke reg besorg waarin hulle skielik na apartheid presies weet hoe n demokrasie werk en die regering wil aanse hoe om die land in hulle Afrikaners belang te regeer.

Ek is op rekord waarin ek se Aartsbiskop Tutu se reenboognasie is by uitstek Tutu se reenboog en niks meer nie. Ons het nog nooit die deskripsie as massas aanvaar of verdedig nie. Want die reenboognasie is een waarin swart as kleur gehawendloos bly in ekonomies verduideliking en praktyk. Ja versoening het die Afrikaners tot vandag nog niks gekos. Daarom kan die De Klerk Stigting waarskuwings rig asof die woelinge van die afgelope jare van 1994 geen aanduiding is van die moegheid van Afrikane om die water te skep en Afrikaners drink die emmers leeg.

Versoening sal al hoe meer minder werklik wees want ons weier om verder vir die maaltyd te betaal sodat andere aan n tafel met ariese oortuiging van superioritiet kom aansit. Die regstelsel se onderbou dateer in praktyk uit apartheid en die konstitusie bevraagteken nie die slakke pas van transformasie van die ongetransformeerdes wie ons wil aanse hoe Suid Afrika moet lyk.

Versoening was nog nooit goedkoop nie en moet nie goedkoop gemaak word deur Afrikaner belange as super belange nie. As versoening n slegte jaar beleef het volgens die F W. De Klerk stigting dan wil ons as Afrikane onomwonde se vir alle Afrikaners a-nee-a betaal n slag vir die maaltyd.

Biskop Clyde N. Ramalaine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s